هوشمند سازی کلیه لوازم رفاهی

هوشمند سازی سیستم های تهویه مطبوع

هوشمند سازی سیستم امنیتی

هوشمند سازی سیستم اعلان حریق

مشاهده کلیه خدمات قابل ارائه

بهترین در پشتیبانی و به روز رسانی

تیم متخصص نیک عهد هوشمند از بهترین افراد در توسعه بازار و بهترین متخصصان در پشتیبانی استفاده می نماید